Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har laget en veileder for fylkesmannens behandling av klager fra tjenestemottakere på tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven. Veilederen omfatter ikke økonomisk sosialhjelp.
 
Det overordnete målet med veilederen er å bidra til en enhetlig og rett behandling av klager på vedtak om eksempelvis brukerstyrt personlig assistanse, avlastningstiltak, støttekontakt, plass i institusjon, eller lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.


Noen sentrale føringer som blir gitt i veilederen er:

  • De som behandler klagen skal både ha sosialfaglig og juridisk kompetanse
  • Adressat for svaret fra fylkesmannen skal være klager og ikke kommunen
  • Klagen skal som hovedregel realitetsbehandles hos fylkesmannen og ikke sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4. (pdf) Revidert utgave 2009. Internserien 8-2009.12.9.2009.  Erstattet av Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven (pdf) Internserien 7/2012 12.4.2012