Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn fikk i april 2009 oversendt tilsynssaken mot daværende Blefjell sykehus HF, føde/gyn avdelingen (nå: Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus, fødeavdelingen) fra Helsetilsynet i Buskerud.

Statens helsetilsyn har vurdert både virksomhetens ansvar for å tilby forsvarlige helsetjenester, yrkesutøvelsen som legen utførte i den konkrete saken, og den helsehjelpen jordmora ga pasienten i forbindelse med fødselen.

Statens helsetilsyn har vedtatt å begrense legens autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 59a slik at vedkommende ikke kan ha vaktberedskap på en fødeavdeling.

Statens helsetilsyn har videre vedtatt å gi en jordmor som var involvert ved en av fødslene en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at vedkommende har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4 ved manglende oppfølging av pasienten og manglende tilkalling av vakthavende lege.

Tilsynssaken mot sykehuset er fulgt opp av Helsetilsynet i Buskerud bl.a. med systemrevisjon i september 2009.

I vedtakene som vi offentliggjør her, har vi av personvernhensyn tatt ut pasientopplysninger.

Vedtak om advarsel - Jordmor [fjernet fra nettstedet august 2022]

Vedtak om begrensning av autorisasjon - Lege [fjernet fra nettstedet august 2022]