Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Her kan du laste ned rapporten (pdf)

 

Helsetilsynet har gjort en landsomfattende kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger i 2003. Kartleggingen beskriver utviklingen fra 2002 til 2003.

Konklusjonen er at det fortsatt er stort press på plassene i akuttavdelingene. Det er ikke grunnlag for å slutte at situasjonen på landsbasis i 2003 er forbedret i forhold til 2002. Pasienter som utgjør overbelegg tilbys senger andre steder enn i rom som er beregnet som pasientrom, inklusive i korridor, og dette skjer i et forholdsvis stort omfang.

Etter Helsetilsynets vurdering er belegget i psykiatriske akuttavdelinger fortsatt gjennomgående for høyt i forhold til hva avdelingene er dimensjonert for. Dette indikerer en uverdig og uakseptabel situasjon for mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Helsetilsynet vil derfor understreke nødvendigheten av at de ulike ansvarlige aktører griper fatt i problematikken igjen, slik at situasjonen endres.

Helsetilsynet i fylkene vil ha en viktig rolle med å følge opp situasjonen lokalt. Helsetilsynet vil imidlertid understreke at det er de regionale helseforetakenes ansvar å planlegge og sørge for et system av tjenester med tilstrekkelig kapasitet, og håper at resultatene av kartleggingen kan bidra på en positiv måte i dette arbeidet.

14.5.2004