Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har laget retningslinjer for fylkesmennenes behandling av klager som gjelder økonomisk sosialhjelp. Målet med retningslinjene er å forbedre klagebehandlingen og redusere fylkesvise forskjeller i klagebehandlingen. Det er gitt konkrete føringer i retningslinjene. Disse klagesakene skal vurderes både juridisk og sosialfaglig, og Fylkesmannen skal som hovedregel fatte endelig vedtak, og ikke sende saken tilbake til kommunen for ny vurdering.

Retningslinjer for fylkesmennenes behandling av klager som gjelder økonomisk sosialhjelp. Rundskriv IK-2/2009 (pdf) 28.8.2009 Erstattet av Internserien 5/2013

4.9.2009