Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har mottatt spørsmål om hvordan vi forholder oss til bruk av helsefaglig kunnskap ved vurderingen av forsvarlighet i tilsynssaker.  

 
De vesentlige elementene som har betydning for vår samlede vurdering av forsvarliget blir kort omtalt i dette notatet som er en del av vår interne, styrende dokumentasjon
 
Utredning og vurdering av faglig forsvarlighet i klinisk praksis (rev. 1. februar 2010 III) endret 4.2.2010.


For øvrig vises til Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Læring av feil og klagesaker og artikkel av Olav Molven i Lov og Rett om Statens helsetilsyns tilnærming til forsvarlighetskravet i helsepersonelloven

18.12.2009