Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynets Tilsynsmelding for 2003 og Helsetilsynet i fylkenes medisinalmeldinger (helsemeldinger) utgis samtidig med årsrapporten. Tilsammen skal disse rapportene og meldingene kaste lys over sider ved sosial- og helsetjenesten som vi mener fortjener offentlig oppmerksomhet og debatt. Årsrapporten, Tilsynsmeldingen og medisinalmeldingene supplerer hverandre når det gjelder å gi et samlet bilde av aktiviteter og vurderinger knyttet til tilsynet med helse- og sosialtjenesten.

Her kan du laste ned årsrapporten (pdf) (Fjernet fra nettstedet kan fås ved henvendelsetil nettredaksjonen)

3.5.2004