Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn mener at høringingsnotatet belyser de viktigste sidene av spørsmålene knyttet til xenotransplantasjon. Vi anbefaler imidlertid at denne virksomheten sentraliseres til ett sykehus, og at all aktivitet knyttet til xenotransplantasjon er lokalisert til dette sykehuset.

Etter Statens helsetilsyns vurdering bør medisinske, etiske, psykologiske, sosiale og religiøse aspekter ved behandlingen vurderes tverrfaglig før en pasient får tilbud om xenotransplantasjon.

Statens helsetilsyn ønsker at ansvaret for tilsynet med de ulike sidene av xentransplantasjonsvirksomheten fremgår av loven.

24.1.2007