Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har ikke funnet at noen av landets helseforetak har rutiner og anbefalinger knyttet til bruk av HPV-tester ved masseundersøkelse for livmorhalskreft som er i strid med forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

De helseforetak som tidligere ikke har benyttet tester som tilfredsstiller kravene etter nåværende retningslinjer, må imidlertid sørge for at de pasientene som tidligere har blitt undersøkt med slike tester og som hadde ASC-US eller LSIL i celleprøven, får en forsvarlig oppfølging.

HPV-test brukt i sekundærscreening ved masseundersøkelse for livmorhalskreft. Brev av 26. november 2012 fra Statens helsetilsyn til landets helseforetak.