Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I sin bok The Power of Thinking Without Thinking fra 2005 hevder den kanadiske forfatteren Malcolm Gladwell følgende: We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction.

 

Dette kan sies å være rammeverket for denne boka, som har som målsetting å gi mulighet for å lære av feil. Læring av feil og klagesaker er en oppfølger av heftet Kollegabasert læring av klagesaker fra 1995. Heftet ble utgitt av Legeforeningen i samarbeid med Statens helsetilsyn. Boka utgis av Statens helsetilsyn i samarbeid med Legeforeningen. Vi har utvidet den teoretiske delen, men det er lagt særlig vekt på eksempelsamlingen. I denne finnes et bredt spekter av alvorlige og mindre alvorlige hendelser og sykdomsforløp hentet fra klager behandlet av tilsynsmyndighet og Norsk pasientskadeerstatning. Sakene er anonymisert

-Vi ønsker at boka skal gi grunnlag for diskusjoner blant medisinske studenter, turnusleger, allmennleger under spesialistutdanning og i smågrupper for allmennleger i etterutdanningen. Det er i en slik kollegabasert prosess at læringspotensialet har vist seg å være størst, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Den teoretiske delen tar sikte på å gi kunnskap om feil i allmennmedisinsk virksomhet, klagebehandling, legers reaksjoner på klager, og hvordan klager best kan håndteres. De pedagogiske utfordringene og mulighetene beskrives og drøftes.


Læring av feil og klagesaker. (pdf) Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Rapport fra Helsetilsynet 7/2009

8.5.2009