Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Hvert år mister ca 60 helsearbeidere sin autorisasjon. Det er Statens helsetilsyn som har myndighet til å inndra autorisasjonen fra helsepersonell, og det er også Statens helsetilsyn som etter søknad kan gi ny autorisasjon til helsepersonell som har mistet  autorisasjonen.

Statens helsetilsyn sender nå ut et nytt rundskriv som orienterer  om hva det innebærer i praksis å miste autorisasjonen og hva som skal til for å få ny autorisasjon,

Rundskrivet erstatter, og er en oppdatering av et tidligere rundskriv fra 2001. Det nye rundskrivet er mer detaljert og presist enn rundskrivet fra 2001, og gir mer veiledning om hva som kreves av dokumentasjon for at man skal kunne få ny autorisasjon. Rundskrivet orienterer også om muligheten til å få begrenset autorisasjon når helsepersonellet vurderes som skikket til å utøve en bestemt virksomhet på bestemte vilkår.

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den. (pdf) Rundskriv IK-2/2017 fra Statens helsetilsyn