Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet ønsker velkommen til årets Karl Evang-seminar og utdeling av Karl Evangs pris for 2005. Arrangementet er åpent for alle og holdes 19. oktober 2005 kl. 1200-1530, Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, Oslo.

Seminaret har i år som tema:

”Å bedre levestandarden er framleis et av de viktigste ledd i arbeidet for å bedre folkehelsa”, Karl Evang, 1947

Sitatet er hentet fra boken ”Gjenreis folkehelsa i Norge” som Karl Evang skrev rett etter krigen. I dag, nesten 60 år senere, opplever vi en økning i antallet inntektsfattige i Norge samtidig som vi konstaterer at forskjeller i helse og levealder stadig er avhengig av inntekt, utdanning og yrke.

Med årets Evang-seminar ønsker vi å sette søkelyset på økende helsemessige og sosiale forskjeller. Dette gjør vi fordi vi tror økt kunnskap vil kunne bringe oss nærmere en forståelse av årsakssammenhengene og gi næring til kloke handlinger. Som foredragsholdere har vi i år invitert sentrale aktører innen samfunnshelse og sosialt arbeid i Norge og internasjonalt. De vil med forskjellige utgangspunkt og innfallsvinkler ta for seg ulike aspekter ved sosiale og helsemessige ulikheter både globalt og i det norske samfunn. I Karl Evangs ånd vil vi fokusere på fattigdom og ulikheter i helse og sosiale forhold ikke bare som individuelle anliggender men også sette det inn i en samfunnsmessig sammenheng som forhåpentligvis vil gi tilhørerne grunn til refleksjoner.

13.9.2005