Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

”Skolehelsetjenesten – til ståkarakter?” er tittelen på Karl Evang-seminaret som arrangeres torsdag 20. oktober. Arrangementet er åpent for alle, det er bare å møte opp.  Seminaret er fra kl 10-14 og finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus, Auditorium Athene, Pilestredet 46, (inngang på hjørnet av Pilestredet og Stensberggaten).

Statens helsetilsyn arrangerer årlig et seminar til ære den tidligere helsedirektøren. Folkeopplysning var en av Karl Evangs hjertesaker.
Skolehelsetjenesten skal fremme barn og unges psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. Spørsmålet er om det alltid fungerer slik i praksis? Til å belyse dette viktige temaet har vi invitert fire innledere som tar for seg forskjellige aspekter ved skolemiljøet. 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil blant annet snakke om arbeidet for godt og inkluderende arbeidsmiljø i skolen.

Professor Dan Olweus utviklet «Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd» i forbindelse med den nasjonale kampanjen mot mobbing i 1983. Programmet er til nå blitt implementert i mer enn 500 skoler i Norge. Olweus vil redegjøre for grunnleggende fakta om mobbing og hvordan mobbing kan forebygges.

Folkehelserådgiver Jorunn Lervik arbeider hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og har gjennom mange år sett betydningen av tidlig forebygging i skolehelsetjenesten. Hun vil reflektere rundt hva som skal til for å få en god skolehelsetjeneste og hva som kjennetegner dem som får det til.

Ungdomsstemmer. Elever fra den videregående skolen vil dele synspunkter og erfaringer med skolehelsetjenesten.

Utdeling av Karl Evang-prisen 2011
Karl Evang-prisen er opprettet som honnør til den tidligere helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessen og arbeidet for folkehelsen og sosiale forhold som har betydning for denne. Prisen blir som vanlig utdelt på slutten av seminaret.

Program Karl Evang-seminaret 20. oktober 2011. Skolehelsetjenesten – til ståkarakter? Pdf