Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet opprettet tilsynssak mot Haukeland universitetssykehus i forbindelse med sykehusoppholdet for et barn. I første omgang gjaldt tilsynssaken kommunikasjonen med pasientens pårørende. Imidlertid har både sykehuset og pasientens pårørende underveis uttrykt ønske om en bred gjennomgang av alle sider ved sykehusoppholdet.

Statens helsetilsyn vil derfor behandle saken i flere faser. I denne første gjennomgangen har vurderingstemaet vært sykehusets kommunikasjon med pasientens pårørende. Forsvarligheten i behandlingen vil bli vurdert senere. Sakkyndige fra Sverige og Danmark vil bli oppnevnt. Helsetilsynet i Hordalands rolle i saken vil også bli vurdert.

Denne første gjennomgangen av saken viser at det tidlig i forløpet oppsto kommunikasjonsproblemer mellom sykehuset og barnets far, som følge av grunnleggende uenighet om forståelsen av den medisinske tilstanden. 

Haukeland universitetssykehus brukte betydelige ressurser på å gjenopprette tilliten etter at far hadde sagt seg uenig i behandlingen tidlig i forløpet.

Statens helsetilsyn har funnet at Haukeland universitetssykehus la til rette for å sikre at far ble gitt informasjon. Innholdet i informasjonen var adekvat.

Haukeland universitetssykehus blir imidlertid kritisert for kommunikasjonssvikten som oppsto tidlig i sykdomsforløpet og for hendelsen 1. februar 2006 der ansatte ved sykehuset møtte opp hjemme hos far for å få ham i tale mens han var syk.  

Tilsynssak - Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus. Brev fra Helsetilsynet. (Sladdet fil skannet til Pdf)

7.11.2006