Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

På bakgrunn av to tilsynssaker ved Nevroklinikken, St. Olavs Hospital HF, har Statens helsetilsyn funnet betydelige mangler i virksomhetens styringssystem. Vi har derfor funnet at det foreligger brudd på virksomhetens plikt til å tilby eller yte forsvarlige helsetjenester. St. Olavs Hospital må derfor redegjøre for hvordan de vil rette opp manglene og komme med en tidsplan for arbeidet. Statens helsetilsyn krever svar på følgende punkter fra helseforetaket:

  • Hvordan virksomheten sikrer at det blir foretatt risikovurderinger for å sikre en forsvarlig pasientbehandling
  • Hvordan virksomheten sikrer at uønskede hendelser blir meldt i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 samt rutiner for intern avvikshåndtering
  • Rutiner for å overholde informasjonsplikten i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 annet ledd
  • Hvordan virksomheten sikrer beslutningen om at det er nødvendig med obduksjon ved dødsfall i forbindelse med behandling
  • Hvordan virksomheten sikrer at helsehjelp til kollegaer håndteres på en god måte
  • Hvordan virksomheten følger med om leger har den nødvendige kompetanse på områder der skadepotensialet ved svikt er stor.

Avslutning av tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven. (pdf) Brev fra Statens helsetilsyn til St. Olavs Hospital HF 15.5.2009

20.5.2009