Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Årsrapporten beskriver meldinger om uønskede hendelser som har skjedd med pasienter under behandling i spesialisthelsetjenesten, og som har vært rapportert til tilsynsmyndigheten i 2010.

De viktigste funnene er:

  • Andelen registrerte meldinger som gjelder unaturlig dødsfall har stadig økt de siste årene, men viser en nedgang fra 21 prosent i 2009 til 16 prosent i 2010.
  • Det har vært en positiv utvikling i andelen pasienter og pårørende som blir informert om hendelsen.
  • Det er stor variasjon i meldefrekvens mellom helseforetak, innen helseforetak fra år til år og mellom regioner.
  • Tjue prosent av meldingene registrert i 2010 kom fra psykisk helsevern. Førti prosent av disse var meldinger om unaturlige dødsfall.
  • Antall meldinger som gjelder dødsfall på grunn av selvpåførte skader – selvmord, mulig selvmord eller overdose – har stadig økt.
  • Tretten prosent av alle meldinger som ble registrert i 2010 gjaldt hendelser knyttet til legemiddelfeil, ti prosent gjaldt hendelser som skjedde i forbindelse med fall og åtte prosent gjaldt hendelser som skjedde i forbindelse med fødsler.

Meldesentralen - Årsrapport 2010. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 7/2010

Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 7/2010 med lenker til engelsk og samisk sammendrag