Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Cirka en tredjedel av meldingene (34 prosent) gjelder betydelig personskade, halvparten (52 prosent) gjelder forhold som kunne ha ført til betydelig personskade, mens 10 prosent gjelder unaturlig dødsfall.
 
Sju prosent av meldingene omhandlet hendelser knyttet til fødsler. Typiske skader påført barnet er fraktur og plexusskade. Ruptur og kraftig blødning er typiske skader påført moren.

Fjorten prosent av meldingene omhandlet hendelser fra psykisk helsevern. Mange av disse hendelsene er knyttet til selvpåførte skader, det vil si selvskading, selvmord og selvmordsforsøk.

Mange meldepliktige hendelser blir fortsatt ikke meldt.

Meldesentralen Årsrapport. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 1/2007