Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Jan Vaage etterfølger fylkeslege Liv Haugen som nå er fagsjef i Helsebygg Midt-Norge. Han er spesialist i allmennmedisin og han har praktisert som allmennlege i femten år. De siste tre årene har han i tillegg vært praksiskonsulent ved Orkdal Sanitetsforenings sykehus. 
Praksiskonsulentordningen er relativt ny og den går ut på å bedre samarbeidet mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten.

En av de tingene som har motivert Jan Vaage mest til å ta jobben som fylkeslege, er at han dermed vil få være med å jobbe med kvalitetsutvikling i helse- og sosialtjenesten.
    - Når man har drevet praksis i en del år, ser man systemfeil som blir til ulempe for den enkelte pasient. Det å få jobbe med å eliminere slike systemfeil og dermed minske risikoen for uhell som går utover pasienter, vil være en viktig inspirasjon og drivkraft for meg i jobben som fylkeslege, sier Vaage.


Ellers føler Vaage at han i jobben som fylkeslege har et spesielt ansvar for de svake gruppene i samfunnet som i mindre grad evner å forsvare egne rettigheter. Han mener at Helsetilsynet bør ha et spesielt fokus på at disse gruppene får de rettighetene de har krav på.

Denne uken hospiterer Jan Vaage i Helsetilsynet sentralt for å gjøre seg bedre kjent med hvordan Helsetilsynet jobber.

25.5.2004