Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rapporten er en oppsummering av en toårig undersøkelse og tar for seg selvmord som ble begått av pasienter under behandling i psykisk helsevern. Statens helsetilsyn har registrert antall selvmord, rapporteringsrutiner, tilsynsmessig behandling av sakene, hva som sviktet i behandlingen og hva som kjennetegnet pasientene.

Rapporten henvender seg til helseforetakene, behandlende helsepersonell, pårørende/etterlatte, media og andre som er opptatt av selvmordsforebyggende arbeid, og gir anbefalinger om hva de enkelte gruppene spesielt bør merke seg. Vedlagt rapporten er en sjekkliste som kan bidra til ensretting av Helsetilsynet i fylkenes håndtering av slike saker, og som kan brukes for å vise virksomhetenes kvalitetsutvalg/ kvalitetsråd hvilke rutiner og prosedyrer vi forventer skal være på plass. 

Oppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevern. Rapport fra Helsetilsynet 3/2009

Summary of a two-year study of suicides in the mental health service. Full Text Pdf in English.

20.3.2009