Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I dette nummer av Tilsynsinfo er temaet helsepersonells plikt til å dokumentere sin virksomhet, det vil si journalføringsplikten. Bakgrunnen er at Helsetilsynet gjennom sin virksomhet registrerer at journalføringen ofte er mangelfull. I 2005 har mangelfull journalføring, alene eller sammen med andre kritikkverdige forhold, dannet grunnlag for reaksjonen advarsel i 18 saker. Journalføring har imidlertid vært gjenstand for vurdering og veiledning i et betydelig større antall saker.

 
Tilsynsinfo 1/2006 Tema: Pasientdokumentasjon, journalføringsplikten (pdf)