Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning og forvaltningen av forskningsbiobanker ved helseinstitusjoner, universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner. For å vurdere behovet for tilsynsaktivitet, gjennomførte Statens helsetilsyn i 2012 en risikovurdering innen helseforskning. 

Fagpanelet vurderte svikt i styringen av hele forskningsprosessen som viktigste risikoområde, spesielt innen forvaltning av helseopplysninger og biologisk materiale. Ledelsesmessig oppfølging er derfor særlig viktig for å minske risikonivået innen helseforskning. Risikovurderingen indikerte ingen stor risiko for alvorlig fysisk helseskade hos forskningsdeltakere.

Selv om rapporten er laget for internt bruk i Statens helsetilsyn (Internserien 11/2012), kan den forhåpentligvis være nyttig for alle som har en rolle innen medisinsk og helsefaglig forskning.

Vurdering av sårbarheten i medisinsk og helsefaglig forskning (pdf) Internserien 11/2012

Grunnlagsdokument for risikovurdering av norsk helseforskning. Lovgrunnlaget: avgrensninger og avklaringer. (pdf) Vedlegg til Internserien 11/2012 (lagt til her 7.1.2013)