Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i november 2010 et hurtigarbeidende utvalg som skal vurdere pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker. Utvalget har bl.a. som mandat å vurdere eventuelle endringer i saksbehandlingen av slike saker innefor gjeldende regelverk. Utvalget skal levere sin rapport til departementet innen 15. april 2011.

Statens helsetilsyn vil ikke foreta endringer i gjeldende saksbehandlingsveiledere for tilsynssaker før departementet har mottatt og fått behandlet utvalgets rapport. Den interne fristen for revidering av saksbehandlingsveilederne som var satt til 31. januar 2011, er derfor utsatt inntil videre.