Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I følge Likestillingsloven skal alle virksomheter arbeide aktivt, planmessig og målrettet med likestilling. I årsberetningen skal det redegjøres for status og tiltak når det gjelder likestilling. Kravet om denne redegjørelsen i årsberetningen er nytt for årets årsberetning (dvs den som kommer ut i år og gjelder for 2003).

Likestillingsombudet, som håndhever bestemmelsene i likestillingsloven, gir Helsetilsynet følgende vurdering:

"Helsetilsynet gir i sin redegjørelse et godt bilde av den faktiske tilstanden i virksomheten. På viktige personalområder som ansatte, lønn, arbeidstid, turnover og sykefravær er beskrivelsen god og oversiktlig. Redegjørelsen er utfyllende og av god kvalitet, både for den faktiske tilstanden og for likestillingstiltak i virksomheten. I tillegg til dette følger dere opp de skjevheter som avdekkes med planlagte tiltak, som f.eks. lønnsskjevheter mellom menn og kvinner. Dette er kjempebra!"

2.6.2004