Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn ønsker velkommen til årets Karl Evang-seminar og utdeling av Karl Evangs pris for 2008. Seminaret holdes tirsdag14. oktober kl. 1130-1530 i Oslo Kongressenter, Auditoriet, Youngs gate 11, Oslo. Seminaret er åpent for alle, er gratis og det er ingen påmelding. 

Tema for årets seminar er diskriminering. Denne gangen med fokus på hverdagsdiskrimineringen, den som er usynlig for de fleste, den vi ”tåler så inderlig vel”. Stikkord for seminaret er:  

  • hvordan kommer den til uttrykk
  • hvordan oppleves den
  • hvilke konsekvenser har den for den som utsettes
  • omfang av diskriminering
  • samfunnets mulige reaksjon, tiltak mot diskriminering.  

Et kjerneområde i Helsetilsynets samfunnsoppdrag er å motvirke at diskriminering og urimelig forskjellsbehandling skjer i sosial- og helsetjenestene. Våre tilsynsrapporter og resultatet av vårt hendelsesbaserte tilsyn viser at det er forbedringsbehov mange steder.  På dette som på så mange andre områder, trenger vi kunnskap. Økt kunnskap vil kunne bringe oss nærmere en forståelse av årsakssammenhengene og gi næring til kloke handlinger.  Vi håper seminaret vil bidra til konstruktiv debatt og engasjement rundt dette viktige temaet og vi er glade for å ha fått gode innledere til å dele sin kunnskap med oss på dette området.  

4.9.2008