Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet minner om at institusjoner som yter spesialisthelstjenester fortsatt har en lovpålagt meldeplikt til Helsetilsynet i fylkene. Meldeplikten, som er hjemlet i lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3, gjelder både betydelig skade på pasienter og hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade på pasienter.

Flere oppslag i mediene de siste månedene, om et framtidig system for melding av feil og uheldige hendelser, har medvirket til å skape en viss usikkerhet rundt de lovpålagte meldeordningene til Helsetilsynet i fylkene.
 
Sosial- og helsedirektoratet minner også om denne meldeplikten i et brev til alle landets helseforetak (HF), regionale helseforetak (RHF), fylkesmenn og Helsetilsynet i fylkene.

13.7.2004