Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det er mange som har problemer med å lese tekst. Svaksynte og mennesker med dysleksi er bare noen eksempler.  Statens helsetilsyn har et nettsted med svært mye tekst.

På våre nettsider får du nå muligheten til å få lest opp teksten ved hjelp av programmet leseWEB. Kontrollpanelet ligger til høyre for nettsiden. Det fungerer ved at du markerer teksten som ønskes opplest, og så klikker på symbolet for "Spill av/Les opp markert tekst".

Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre våre nettsider bedre tilgjengelige.


Se også hjelpefila for tjenesten

21.8.2008