Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Forside av Tilsynsmelding 2010

Tilsynsmeldingen har aktuelle artikler om funn og erfaring fra klagebehandling og tilsyn.

Dette er en årlig publikasjon hvor Helsetilsynet trekker fram sider ved barnevern-, sosial- og helsetjenestene som fortjener offentlig oppmerksomhet og debatt. Tilsynsmeldingen innholder tematiske artikler som sammenfatter funn og erfaringer fra tilsynsvirksomheten i 2010 og en statistikkdel som viser tall og fakta for året som gikk.

Der det ved tilsyn påvises avvik fra lovgivningen blir disse lovbruddene rettet av de ansvarlige for tjenestene. De nyttiggjør seg ofte de erfaringene vi kan melde tilbake om i eget styrings- og utviklingsarbeid. Like fullt ønsker vi at resultatene fra tilsynene skal benyttes aktivt i forbedringsarbeidet, slik at man kan lære av ikke bare egne feil, men også andres. Tilsynsmeldingen er laget for å bidra til slik læring.

Tilsynsmelding 2010 (pdf)

Meny for tilsynsmelding. Inneholder også alle artiklene fra tilsynmeldinga enkeltvis.