Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rapporten inneholder oversikt over den offentlige tannhelsetjenestens tilbud til de prioriterte gruppene, bemanningssituasjon og Helsetilsynet i fylkenes rapportering om tannhelsetjenesten.

Rapporten er den tredje utgitt av Statens helsetilsyn om tannhelsetjenesten i Norge. De to tidligere rapportene viste betydelige fylkesvise forskjeller som ga grunn til bekymring for at prioriterte grupper i flere fylker ikke fikk det tilbudet de har krav på. Offentlig statistikk om tannhelsetjenesten viser fortsatt store forskjeller mellom fylkene.

Gir statistikken et skjevt bilde av virkeligheten, på grunn av feilkilder eller ulike tolkning av begrepene? Kan geografiske, administrative, økonomiske, helsemessige, sosiale eller kulturelle forhold forklare forskjellene? Oppfyller fylkeskommunen i hvert fylke sine forpliktelser etter tannhelsetjenesteloven til alle personer i de prioriterte gruppene, eller er tilbudet ulikt, avhengig av hvor man bor i landet? Dette er spørsmål Statens helsetilsyn belyser og drøfter i den nye rapporten.

8.11.2005