Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi har vurdert handlemåten til leger ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet og Ullevål.  Vi har funnet at en lege har handlet uforsvarlig, og han har fått en advarsel etter helsepersonelloven. Ellers har vi ikke funnet at det foreligger brudd på helselovgivningen.

  • Avslutning av tilsynssak Lege Oslo universitetssykehus HF, Ullevål [fjernet fra nettstedet august 2022]
  • Vedtak om advarsel, Lege ved Nevrokirurgisk avdeling Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet og Ullevål er opphevet. Brev av 11. januar 2011 Vedtak om advarsel oppheves [fjernet fra nettstedet august 2022]
  • Avslutning av tilsynssak Akershus universitetssykehus HF [fjernet fra nettstedet august 2022]