Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sett av 20. oktober og kom på årets seminar og utdeling av Karl Evang-prisen som i år arrangeres på Høyskolen i Oslo i Pilestredet 46 fra kl. 11.30.

Finanskrise er et ord vi har vært nødt til å venne oss til å leve med det siste året.
Global finanskrise, men også med mørke skyer over norsk næringsliv, arbeidsliv og samfunnsliv. Norge er en av verdens rikeste nasjoner. Virkningen av finanskrisen blir ikke like dramatisk som i andre land, men den uteblir ikke. Kanskje er det slik at den norske velferdsmodellen er så robust at de sosiale konsekvensene av en finanskrise blir mindre i vårt land enn i andre? For mange har virkningen av krisen, paradoksalt nok, vært lavere rente og økt kjøpekraft. For andre har den vært arbeidsledighet og frykt for fremtiden.

Folkeopplysning var en av Karl Evangs hjertesaker. Økt kunnskap gir grunnlag for bedre analyse og forståelse.  Bare på den måten kan vi finne bedre løsninger. Karl Evang var en av de fremste arkitektene bak den norske velferdstaten. I hans ånd setter vi derfor dette temaet på dagsorden i årets Karl Evangseminar.

Vi vært heldige å få sentrale personer med kunnskap, mening og makt til å hjelpe oss med å belyse noen sentrale spørsmål om velferdstat og finanskrise.

 12.10.2009