Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

57 helsearbeidere mistet godkjenningen i 2000 som følge av klage- og tilsynssaker mot 21 i 1999. Økningen var sterkest for sykepleier og hjelpepleiere. Det var også en sterk økning i reaksjoner mot arbeidsgivere i helsetjenesten. Det ble gitt systemkritikk i 55 tilfeller mot 22 i 1999. –Antakelig vil vi se en sterkere økning av slik systemkritikk i fremtiden. Det er ikke bare den enkelte helsearbeiders skyld når det begås feil i helsetjenesten. Arbeidsgiver må også ta ansvar, sier konstituert helsedirektør Lars E. Hanssen.

Helsetilsynet har behandlet 412 klage-/tilsynssaker i 2000. 203 av disse sakene ble avgjort med en eller flere reaksjoner. 209 saker ble avsluttet uten reaksjon. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden har vært 8,5 måneder (255 dager), median ca 6 måneder (187 dager).

Antall klage-/tilsynssaker under behandling pr. 31.12.00: 176

Oversikt over Helsetilsynets reaksjoner i 2000:
  2000 (1999) (1998)

Individkritikk:

62 (39) (33)

Tilrettevisning:

43 (33) (25)

Advarsel:

40 (40) (40)

Tap forskrivningsrett:

7 (4) (8)

Tap godkjenning:

57 (21) (38)

Politianmeldelse:

6 (7) (7)

Systemkritikk, direktør/rådmann:

24 (12) (8)

Systemkritikk, faglig leder:

21 (10) (7)

 

Helsepersonell reaksjonene er rettet mot:

Helsepersonell reaksjonene er rettet mot:

  Individkritikk Tilrettevisning Advarsel Tap-godkj.

Leger:

38 (28) (24) 40 (31) (19) 26 (26) (22) 9 (6) (13)

Tannleger:

6 (1) (1) 3 (2) (6) 1 (3) (4) 2 (1) (4)

Psykologer:

1 (2) (2)   1 (1) (3) 4 (1) (3)

Sykepleiere:

12 (4) (2)   4 (5) (7) 27 (9) (8)

Hjelpepleiere:

- (1) -   2 (3) (6) 12 (3) (7)

Fysioterapeuter:

3 (1) -   5 (2) (1) 1 - (1)

Bioingeniør:

- - (1)      

Kiropraktor:

- - (3)   1 - (2)  

Radiograf:

- (1) -     - - (1)

Vernepleier:

      - - (1)

Jordmor:

2 (1) -     2 (1) -

Optiker:

    - - (1)