Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Forslag til ny organisering av nytt mattilsyn kan medføre en svekket kontroll med smittefarlige stoffer som spres gjennom mat og drikkevann.
  - Et effektivt og trygt tilsyn med maten forutsetter et nært samarbeid mellom mattilsynet og helsetjenesten. Vi frykter at den foreslåtte organiseringen kan svekke dette samarbeidet, sier helsedirektør Lars E. Hanssen, i en kommentar til planene om et nytt statlig mattilsyn.

  - Det trengs tiltak for å styrke samarbeidet mellom det lokale mattilsynet og den lokale helsetjenesten dersom smittevernsarbeidet og annet forebyggende helsearbeid ikke skal bli skadelidende, sier Lars E. Hanssen.

Helsetilsynet oversendte nylig en høringsuttalelse til Landbruksdepartementet, i forbindelse med opprettelsen av et nytt statlig mattilsyn. Landbruksdepartementets forslag går ut at det kommunale næringsmiddeltilsynet skal bli statlig. Samtidig skal Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn og Statens landbrukstilsyn slås sammen.

Uavhengighet
Et foreslått nytt mattilsyn som skal ligge under Landbruksdepartementet stiller et spesielt stort krav til i uavhengighet i forhold til landbruks- og næringsinteresser.

  - Det må ikke herske tvil om at det nye mattilsynets oppgave er å ivareta befolkningens helseinteresser, uavhengig av landbrukets og andre aktuelle næringers interesser, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Høringsbrevet finnes her: Nytt statslig mattilsyn - høringsbrev

Kommentarer: helsedirektør Lars E. Hanssen

Andre henvendelser: seniorrådgiver Per Helge Måseide