Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Beleggsprosenten ved landets indremedisinske avdelinger gikk ned i 2000, viser en fersk rapport Statens helsetilsyn har utarbeidet.

- Dette viser at det nytter å føre tilsyn. Et stigende problem ble tatt tak i, og en uheldig utvikling ble brutt, sier helsedirektør Lars E. Hanssen. Undersøkelsen er en del av Helsetilsynets arbeid med å kartlegge overbelegg og korridorpasienter på norske sykehus. Det gjennomsnittlige belegget ved en sengeavdeling er en indikator på problemet med korridorpasienter. Statens helsetilsyn har i en tidligere veileder foreslått at gjennomsnittlig beleggsprosent ikke bør overstige 85 % for avdelinger med øyeblikkelige hjelp, og 90-95 % for avdelinger med hovedsakelig planlagt (elektiv) virksomhet.

Undersøkelsen bygger på statistikk fra SINTEF Unimed, basert på tall som sykehusene rapporterer til Norsk pasientregister. De viktigste funnene var:

  • Gjennomsnittlig beleggsprosent ved indremedisinske avdelinger for alle sykehus var 96 % i 1997, steg til 98 % i 1998 og falt til 94 % i år 2000.
  • Gjennomsnittlig beleggsprosent ved indremedisinske avdelinger i fylkessykehusene var den samme i 2000 som i 1997, etter en forverring i 1998.
  • Situasjonen for sentralsykehusene og lokalsykehusene var uforandret fra 1997 til 1998, og forbedret seg fra 1998 til 2000.

Helsetilsynet vil fortsette å overvåke kapasiteten ved sykehusene, og planlegger en ny undersøkelse høsten 2002.

Rapporten kan leses på Helsetilsynets internettsider:

Rapport fra Helsetilsynet 7/2002 For det var ikke plass til dem i herberget

Kommentarer: helsedirektør Lars E. Hanssen