Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Karl Evangs pris (i år kr. 50 000,-) gis til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål.


Prisen er delt ut siden 1981. Oversikt over tidligere prisvinnere finnes her:

Tidligere vinnere av Evangprisen


Statens helsetilsyn administrerer utdeling av prisen. Dette skjer hvert år 19.oktober, som er tidligere helsedirektør Karl Evangs fødselsdag. I tilknytningen til utdelingen arrangeres et ½ dags seminar, gratis og åpent for alle. I år blir seminaret lagt til Folkets hus/Oslo konferansesenter.

Bedømmelseskomiteen som velger prisvinner består av:
generalsekretær Helen Bjørnøy,
redaktør Hilde Haugsgjerd,
professor Aslak Syse,
professor Steinar Westin,
rådgiver Ruth Andresen, Helsetilsynet.

Begrunnede forslag til kandidater sendes innen 19.august
Statens helsetilsyn, avd. II
Postboks 8128 dep.
0032 Oslo

Kontaktperson: Rådgiver Ruth Andresen.