Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

En reportasje i Telemarksavisa/Dagsavisen 05.10.01 omhandler muligheten til å finne frem til personsensitive opplysninger ved hjelp av den elektroniske brevjournal Helsetilsynet er tilknyttet. Helsetilsynet tar saken alvorlig. Helsetilsynet har i dag stoppet den elektroniske postjournalen inntil videre. Helsetilsynet vil grundig gjennomgå rutinene for innlegging av informasjon i våre offentlige brevjournaler samt mulighetene for å kople denne med andre instansers brevjournaler. Det vil videre bli undersøkt hvorvidt offentlige opplysninger det ene stedet kan koples med offentlig opplysninger et annet sted og samlet avdekke personsensitive forhold. Helsetilsynet har kontaktet Datatilsynet i sakens anledning.

Kontaktperson: fungerende underdirektør Eli Aksnes