Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

”Helse som menneskerettighet – for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker?”

Vi vil med dette invitere fag- og dagspressen til Karl Evang-seminaret 2004:

Tid: mandag 18. oktober kl. 12.00
Sted: Håndverkeren, Oslo.

Innledere (i den rekkefølge de er oppsatt i programmet):
helsedirektør Lars E. Hanssen
professor Arne Oshaug
førsteamanuensis Henriette Sinding Aasen
styreleder Halle Jørn Hanssen
professor Johanne Sundby

Kl. 14.30 blir Karl Evangs pris 2004 utdelt av komitéleder Aslak Syse.

For utfyllende informasjon om seminaret eller prisutdelingen.   rådgiver Ruth Andresen