Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsedirektør Lars E. Hanssen legger fram Helsetilsynets Tilsynsmelding 2001 torsdag 07.03. kl.10 i Statens helsetilsyn, Calmeyers gate 1, rom 358. Frukt og kaffe.

Tilsynsmeldingen er en årlig oppsummering av de viktigste sakene Helsetilsynet arbeider med. Det vil bli lagt fram en fersk samlerapport om helsetjenestene til de innsatte i 34 av landets 43 fengsler. I tillegg blir det lagt fram resultater fra tilsyn med regionsykehusene og helsetjenestene til de aldersdemente.

Nytt av året er at Helsetilsynet har invitert eksterne forfattere til å skrive om enkelte temaer: Psykolog og klinikksjef Kari Lossius skriver om rus og helse i et kjønnsperspektiv. Lege Steinar Krokstad og professor Steinar Westin skriver om fattigdom, ulikhet og helse.

Andre temaer i Tilsynsmeldingen:
Helsetjenestetilbudet til eldre i Buskerud
Ambulansesaken i Finmark
Spesialisthelsetjenestens plikt til veiledning
Ny beredskapslov med ilddåp 11.september
Rusmisbruk blant helsepersonell
Seksuelle overgrep begått av helsepersonell
Kan helsetjenester sponses?
Risikobasert tilsyn innføres off-shore
Ny abortforskrift med flere valgmuligheter
Helse på internett
Tannhelsen i fare hos små barn og hos de eldre
Obduksjoner fasit, etikk og tabu
Pasientbroen som kunne blitt smittebro

For mer informasjon: Per Helge Måseide