Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsedirektør Lars E. Hanssen ønsker velkommen til framleggelsen av Tilsynsmelding 2002, mandag 10.mars kl. 11 i Helsetilsynet, Calmeyers gt. 1.

Tilsynsmeldingen er Helsedirektørens årlige oppsummering av de viktigste sakene Helsetilsynet arbeider med.

Helsedirektør Lars E. Hanssen vil blant annet legge fram ferske beslagstall for Rohypnol og Flunipam i 2002 og anslag over hvor mye av dette som kan stamme fra legers forskrivning. Han vil også legge fram ferske tall på klagesaker avgjort av Statens helsepersonellnemnd i 2002.

Andre temaer i Tilsynsmelding 2002:
Samarbeidsproblemer rammer barn og unge med psykiske problemer
Rus, viktigste årsak til tap av autorisasjon
Telefonnummeret for dem med god tid (”når hjelpen kan vente litt” telefonkatalogen side 2)
Den private fastlegen har ingen sjef
Helsetilsynets arbeid med Dent-O-Sept saken
Intensiv-smittevernet kan bli bedre
Færre korridorpasienter på indremedisinske avdelinger
Mangelfullt lovverk for dødssyke anorektikere
Data og statistikk for 2002

Eksterne bidrag:
Forventninger til Statens helsetilsyn - Aslak Syse, Universitetet i Oslo
Sosialklienter og utfordringer for et framtidig sosialtilsyn - Knut Halvorsen og Steinar Stjernø, Høgskolen i Oslo
Fagråd for kvinnehelse: Vaktbikkje, ressursgruppe og diskusjonspartner - Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø

Helsedirektøren er tilgjengelig for pressen etter framleggelsen.

Vel møtt enkel og passe sunn servering!