Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner i 2004.

Vi inviterer pressen til framleggelse av Rapport fra Helsetilsynet 11/2004:

Sted: Statens helsetilsyn, Calmeyers gate 1, Oslo.
Tid: mandag 15. november kl.11.00

Rapporten legges fram av helsedirektør Lars E. Hanssen.

Det blir deretter korte kommentarer fra jordmor Unni Tryti og professor/overlege Pål Øian, leder for Nasjonalt råd for fødselsomsorgen. Begge har vært fagrevisorer under tilsynet.

Det blir enkel servering.

Vel møtt!


Per Helge Måseide
seniorrådgiver
Statens helsetilsyn