Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn og Forbrukerombudet har funnet mange brudd på regelverket i en  felles kontroll av markedsføringen av kosmetiske inngrep. Aksjonen rettet seg mot et tilfeldig utvalg private klinikker. Blant de registrerte bruddene er bruk av før- og etterbilder, tilbud om kreditt eller forbrukslån, markedsføring som spiller på og drar nytte av holdninger i samfunnet om at man skal se ut på en bestemt måte og manglende informasjon om forbrukerens rettigheter ved eventuell feilbehandling.

Kontrollaksjonen ble gjennomført ved søk på Internett, herunder på nettsiden www.gulesider.no, gjennomgang av telefonkatalogen Gule Sider og annonsering i ukeblader. Formålet med aksjonen har vært å undersøke markedsføring av kosmetiske inngrep, avdekke eventuelle brudd på regelverket og bidra til at fremtidig markedsføring skjer i samsvar med regelverket. Av 32 undersøkte klinikker har Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn funnet brudd ved 16. Klinikkene bes om å innrette sin praksis i tråd med gjeldende regelverk.

I brevene til klinikkene tar Statens helsetilsyn og Forbrukerombudet blant annet opp følgende brudd på regelverket:

  • Bruk av før- og etterbilder
  • Tilbud og formidling av tilbud om kreditt eller andre forbrukslån
  • Markedsføring som er støtende eller krenkende eller som spiller på folks lyter eller fordommer mot normale kroppsvariasjoner
  • Forbrukerne får ikke vite hvilke rettigheter de har ved komplikasjoner eller feilbehandling fra klinikkenes side.

–Markedsføring av helsetjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Dette er spesielt viktig fordi markedsføringen av kosmetisk kirurgi blant annet retter seg mot personer som i utgangspunktet kan ha problemer med eget selvbilde. Vi finner det derfor alvorlig at halvparten av de undersøkte klinikkene bryter loven på dette området, uttaler direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn vil fortsette sitt samarbeid for å slå ned på ulovlig markedsføring av kosmetisk kirurgi. Etatene vil i første omgang følge opp de klinikkene de fant lovbrudd hos under kontrollen, men vil også gjennom fremtidige kontroller og behandling av klagesaker følge med på markedsføringen til hele bransjen.

–Kosmetiske inngrep er kostbare og kan ha store konsekvenser for forbrukerens helse. Derfor er det viktig at forbrukeren gis klar informasjon, ikke bare om selve behandlingen, men også om hvilke rettigheter forbrukeren har som pasient ved en privat helseklinikk. Dette er en forutsetning for at forbrukeren skal kunne gjøre et bevisst og informert valg, uttaler forbrukerombud Bjørn Erik Thon.


Kontaktpersoner:
Bjørn Erik Thon, Forbrukerombudet, tlf. 99 00 50 90
Lars E. Hanssen, Statens helsetilsyn, tlf. 90 02 85 77