Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn og Fylkeslegen i Finnmark har overfor Finnmark fylkeskommune i møte onsdag 4.april understreket alvoret i den situasjon man står overfor når det gjelder fylkets ambulansetjeneste.

Statens helsetilsyn konstaterer at det påbud som ble gitt 26. januar om å bringe forholdene innen ambulansetjenesten i orden, ennå ikke er blitt oppfylt. Finnmarks befolkning er ikke sikret en forsvarlig ambulansetjeneste. Forholdene kan sette liv og helse i fare.

Fylkeskommunen er ansvarlig for at det til en hver tid er en forsvarlig operativ ambulansetjeneste. Statens helsetilsyn har overfor fylkeskommunens representanter påpekt fylkeskommunens ansvar hvis liv eller helse skulle gå tapt og hvilket personlig ansvar som i siste instans kan følge av dette for fylkeskommunens tjenestemenn og tillitsvalgte.

Helsetilsynets brev til Finnmark fylkeskommune finnes på:

For mer informasjon: helsedirektør Lars E. Hanssen, personsøker.