Helsetilsynet

Statens helsetilsyn ønsker velkommen til et åpent seminar der også Karl Evangs helseopplysningspris for 2003 vil bli delt ut. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen er blant innlederne på seminaret.

Tid: 20. oktober, kl. 1100-1400
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantz gt. 7, Oslo
Påmelding: Ingen påmelding - alle er velkommen

Årets Karl Evang-seminar tar opp temaet Hiv/aids i 20 år: en grenseløs trussel. Seminaret retter blikket mot hiv/aids som bærer av økende ulikeheter mellom nord og sør, vi får et innblikk i den spesielle norske historien om hiv/aids og en presentasjon av medisinske seire og utfordringer i kampen mot denne sykdommen. To medisinstudenter innleder om ungdom og seksualitet i trusselbildet som hiv utgjør. Scenekunstneren Juni Dahr bidrar med glimt fra forestillingen ”Ibsen Kvinner sett en ørn i bur”.

Etter det faglige programmet skal Karl Evangs helseopplysningspris deles ut til en person som har gjort en spesiell innsats innen helseopplysning/helsefremmende arbeid.

Velkommen!