Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn er vertskap for Den 6. nordiske tilsynskonferansen som samler mer enn 200 representanter for helsemyndigheter i hele Norden 15.-17. september. Pressen er velkommen. Temaet for konferansen - Tilsyn i endring - uttrykker at tilsynsorganene gjennomgår store endringer parallelt med helsereformene som preger helsevesenet.

Et eksempel på viktige endringer er at staten overtok eierskapet til sykehusene 1. januar 2002. Når staten eier sykehusene betyr det at "staten fører tilsyn med staten" via Statens helsetilsyn. Denne situasjonen krever at Helsetilsynet fremstår som et faglig sterkt og uavhengig tilsynsorgan.

Andre utfordringer som krever våkent fokus på tilsynsorganenes uavhengighet, er pasientrettigheter, pasientsikkerhet og den siste tidens oppmerksomhet på kvalitet i helsetjenesten, det være seg i pleie- og omsorgstjenesten eller når det gjelder tilbudet i sykehusene.

Flere av foredragene vil ha interesse for pressen. Fra Skottland kommer David Steel (National Health Services) som vil innlede konferansen med å se på hvordan staten overvåker klinisk virksomhet. Et annet tema vil være om helsetjenesten har noe å lære av luftfarten når det gjelder sikkerhet. Representanter for de nordiske landene vil ha innspill om trender innen lovgivning og organisering av tilsyn i et helsevesen i stadig forandring.