Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tid: Mandag 28. februar klokken 11.

Sted: Statens helsetilsyn, Calmeyers gate 1, Oslo.

Helsedirektør Lars E. Hanssen vil offentliggjøre resultatene fra det landsomfattende tilsynet med tjenester til rusmiddelmisbrukere.

Dessuten vil han orientere om det landsomfattende tilsynet med helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Andre temaer i Tilsynsmelding 2004:

  • Feil i diagnoser, koder og journalføring ved flere sykehus.
  • Helsetilsynets samarbeid med politi og påtalemyndighet.
  • Statistikk for 2004.
  • Markedsføring av kosmetisk kirurgi.
  • Bruk av tvang i psykisk helsevern.
  • Fødeinstitusjonene har for dårlig oversikt over egne resultater.
  • Helsetilsynets oppfølgning av smittevern- og beredskapsplaner.
  • Rusmiddelbruk viktigste årsak til tap av autorisasjon.
  • Uklarhet om lindrende sedering til døende.

Helsedirektør Lars E. Hanssen og assisterende direktør Geir Sverre Braut vil være tilgjengelig for media etter presentasjonen av tilsynsmeldingen.