Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsmelding 2005 er ferdig, full av spennende saker fra Helsetilsynets ansvarsområder. Tilsynsmeldingen oppsummerer blant annet de landsomfattende tilsynene med tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming, tjenester til personer med langvarige og sammensatte behov og  det avdekkes alvorlige mangler ved diskresjon og journalføring innen mage/tarmkirurgien.

Andre aktuelle temaer er at selvmord begås på tross av behandling, dokumentasjonen er mangelfull i psykiatrien, sykehus har fortsatt overbelegg, det er lite å gå på i pleie- og omsorgstjenestene og hvordan opplever nå klientene møtet med sosialkontoret? Sist, men ikke minst legger vi fram tall og fakta fra våre ulike områder.

Vi har den glede å invitere media til helsedirektør Lars E. Hanssens presentasjon av Tilsynsmelding 2005 mandag 27. februar kl. 10.00. Sted er Helsetilsynets lokaler i Calmeyergt. 1.

Vel møtt!