Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet har i samarbeid med Pedagogisk forum utarbeidet en informasjonsfilm om barn og seksualitet. Filmen er beregnet på foreldre, helsestasjoner og barnehage- og førskolepersonale. Informasjon og veiledningsmateriell om barns seksualitet har lenge vært etterspurt både i Norge og de andre nordiske landene.

- Grunnlaget for utvikling av en trygg seksuell identitet legges i tidlig barnealder og derfor bør den forebyggende innsatsen starte her, sier helsedirektør Lars E. Hanssen i en kommentar.

Seksuell autonomi det at du er stolt og glad i din kropp og din seksualitet er den viktigste forutsetningen for å kunne beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer, og for å kunne sette grenser for ting du ikke ønsker å være med på. Men seksuell autonomi er ikke noe som plutselig oppstår av seg selv når du kommer opp i tenårene. Det er viktig å akseptere at barn har en seksualitet og starte med å snakke om barns forhold til sin egen kropp når det er lettest nemlig fra de er små. Bevisstgjøring av småbarnsforeldre og andre med ansvar for små barn er et sentralt virkemiddel.

Opplegget består av et temahefte og en film om barn og seksualitet med tilhørende veiledning. De viktigste temaene er:

Barns seksualfysiologiske utvikling i spedbarn og småbarnalder. Barns forhold til kropp og seksualitet hva er viktig? Barns seksuelle språk. Utvikling frem til puberteten og hvordan lære barn å sette grenser. Filmen veksler mellom faktaopplysninger, intervjuer med foreldre, barn og fagpersoner.

Helsetilsynet har fått bistand fra psykolog Thore Langfeldt, Institutt for klinisk sexologi og terapi i arbeidet med veiledningsopplegget, som er et ledd i handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort. Foreldrerepresentanter og representanter for barnehage og helsestasjon har også deltatt i referansegruppen for prosjektet.

Filmen kan bestilles hos Pedagogisk Forum

For mer informasjon:
prosjektleder Ulla Ollendorff og førstekonsulent Arild Johan Myrberg