Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I de siste 10 årene har det vært en nedgang i abortratene (aborter pr. 1000 kvinner i fertil alder) fra 15,5 i 1989 til 13,3 i 1999. SSBs offentliggjøring av aborttallene for 2000 viser en økning totalt for hele landet til 13.7.

Det er viktig å være oppmerksom på at det dreier seg om små tall og at årvisse svingninger forekommer. Abortraten for de yngste aldersgruppene 15 19 år og 20 24 år ser imidlertid ut å ha økt med henholdsvis 7% og 6% i 2000 - særlig uttalt i Oslo og Finnmark. -Det skal vi ta på alvor og videreføre den spesielle oppmerksomheten mot tenåringer og unge voksne i disse fylkene, sier helsedirektør Lars E. Hanssen. Effektive virkemidler dreier seg om:

  • Tiltak som bidrar til å styrke unges seksuelle trygghet
  • God kunnskap om seksualitet og prevensjon
  • Lokale, lett tilgjengelige helsetilbud til ungdom
  • Lett tilgjengelighet til prevensjon
Helsetilsynet er kjent med at redusert tilgjengelighet til gode helsetilbud og sikker prevensjon, øker faren for uønskede graviditeter blant unge. Det er derfor viktig å sikre at etablerte helsetilbud til unge blir gitt rammer som gjør det mulig å holde åpent når ungdom trenger dem. Dessuten har Helsetilsynet gjennom flere år foreslått reseptfritak på p-piller - noe det også er bred enighet om i landets fagmiljøer. Tilbudet om reseptfrie p-piller bør derfor nå realiseres.

For mer informasjon: helsedirektør Lars E. Hanssen.

Siste: SSB har oppdaget feil i abortstatistikken og er i ferd med å oppdatere sine publiserte tall (27.04.01)