Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har gitt overlege Stig Ottesen advarsel i den såkalte Bærum-saken.

Det var uforsvarlig legevirksomhet å igangsette den aktuelle behandlingen av en pasient i livets sluttfase og så reise utenlands uten at andre leger hadde tilstrekkelig kunnskap om behandlingsmetoden eller pasienten, sier helsedirektør Lars E. Hanssen. 

Overlegen var den eneste som hadde kunnskap om behandlingsmetoden; sedasjon (nedsoving) i livets sluttfase ved hjelp av kontinuerlig tilførsel av sterke beroligende og smertestillende medisiner. Fordi overlegen var på ferie kunne verken han eller de andre legene følge opp eller gjennomføre behandlingen på forsvarlig vis. Overlegen ga instruksjoner til sykepleierne ved avdelingen over telefon om å øke medisindosene, men var ikke i kontakt med de øvrige legene ved avdelingen. Pasienten var i terminalfasen (i livets sluttfase) på grunn av langtkommen kreftsykdom og døde etter noen få dager.

Brudd på journalplikten

- Vi finner det meget klanderverdig at det ved en så inngripende form for behandling ikke nedtegnes hva som er grunnlaget for å starte den. Den videre gjennomføringen er heller ikke godt nok dokumentert. Pasienten hadde sterke smerter, men i ettertid vet vi ikke om det virkelig var indikasjon for denne behandlingen, sier Hanssen. Han påpeker at både slik uforsvarlig behandling og mangelfull dokumentasjon kan innebære en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Riktig å varsle

Helsedirektøren mener det var riktig av overlege Carl-Magnus Edenbrandt å varsle tilsynsmyndighetene om saken:

- Edenbrandts henvendelse til tilsynsmyndighetene samsvarer med den nye helsepersonellovens § 17. Denne bestemmelsen fastslår nå at helsepersonell på eget initiativ skal gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Helsetilsynets vedtak er lagt ut på våre nettsider:

Advarsel i medhold av Helsepersonelloven § 56  (pdf)

Av hensyn til taushetsplikten er pasientopplysninger tatt ut.

Kommentarer: helsedirektør Lars E. Hanssen