Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet ønsker velkommen til årets Karl Evang-seminar og utdeling av Karl Evangs pris for 2006. Seminaret holdes 19. oktober 2006 kl. 1130-1530, i Oslo Kongressenter, auditoriet, Youngs gate 11, Oslo. Seminaret er åpent for alle.
 
Bakgrunnen for valg av tema er at det som skjer i tidlig barndom er dannende for hvordan det går med oss mennesker senere i livet. Vold mot barn lager sår som aldri gror. Vi i hjelpeapparatet må hjelpe barna til å leve med disse sårene. Vi lykkes ikke alltid med dette, og vi finner de voldsutsatte barna igjen som voksne blant de mest vanskeligstilte av hjelpeapparatets brukere.

Mange instanser møter barna og foreldrene på ulike stadier og i ulike situasjoner og sammenhenger. Politi, helsestasjon, barnehage, skole, barneverntjeneste, barneavdelinger, poliklinikker, helsetjeneste og sosialtjeneste, for å nevne noen. Tar vi oss tid til og tør vi å åpne øynene for barnas situasjon? Tar vi i tilstrekkelig grad kontakt med hverandre for å få til det samarbeidet som ofte er avgjørende for at vi skal få et helhetlig bilde av situasjonen og lykkes med våre innsatser?

Mange av de mindreårige som kommer hit som flyktninger eller asylsøkere har erfaringer og minner med seg fra krigens vold og traumer som vi kanskje ikke klarer å fatte og begripe. Hvordan skal den vanlige tjenesteyter kunne bidra til å hjelpe disse barna til å leve med sin fortid?

Vi har vært så heldige å få dyktige og erfarne foredragsholdere til å belyse tema og hvilke utfordringer vi i hjelpeapparatet står overfor.

Program for seminaret 2006 i Pdf-format