Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Psykiater Ingrid Lycke Ellingsen, Drammen, blir i dag belønnet med Karl Evangs pris for sitt mangeårige engasjement for svake grupper og for sitt arbeid i Europarådets torturkomité.

- Ingrid Lycke Ellingsen har gjennom hele sin karriere vist et stort engasjement både faglig, arbeidsmessig – og ikke minst personlig – for de svakeste gruppene i samfunnet. Hun har siden 1993 utført et meget viktig arbeid i Europarådets torturkomité, delvis på frivillig basis, sier leder i priskomiteen, Aslak Syse, i en kommentar til prisutdelingen som i ettermiddag finner sted ved en høytidelighet i tilknytning til Karl Evang seminaret 2004.

- Det er få, om noen, i vårt land som bedre enn Lycke Ellingsen kjenner til hvordan tortur utøves og hvilke konsekvenser tortur har for mennesket og menneskeverdet. Hun har vist et stort engasjement og en beundringsverdig utholdenhet, sier Syse.

Lycke Ellingsen, som tidligere har fungert som fylkespsykiater og fylkeslege i Buskerud, er fremdeles en meget aktiv pensjonist med en rekke verv og engasjementer. Hun deltar i Verdens helseorganisasjons (WHO) prosjekt ”Health in prison” og har besøkt politistasjoner og fengsler i mer enn 20 land i Europa for å vurdere om menneskeverd og menneskerettigheter blir ivaretatt.

- Lycke Ellingsen kan stå som representant for flere i hennes generasjon som ikke legger inn årene, men arbeider i det stille og for utsatte grupper, sier Aslak Syse

Karl Evangs pris gis årlig til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitisk spørsmål. Det skal legges betydelig vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som er ekstraordinær i forhold til hva som forventes av denne personen eller organisasjonen.

Komiteen som deler ut prisen er oppnevnt av Helsetilsynet. Den består av: generalsekretær Helen Bjørnøy, Kirkens Bymisjon; rådgiver Ruth Andresen, Helsetilsynet; ansvarlig redaktør Hilde Haugsgjerd, Dagsavisen (nå Aftenposten); professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leder), professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU.

Mer stoff:  se menyen om Karl Evangs pris og seminar.

Intervjuforespørsler rettes til Helsetilsynets pressetelefon