Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det har skjedd en gradvis forverring av småbarnas tannhelse i den senere tid. Tallene viser at fire av ti 5-åringer har hull i tennene. I 1997 var det omlag tre av ti 5-åringer som hadde tannråte. Tannhelsen hos eldre barn, målt hos 12- og 18-åringer, viser en stabil utvikling, og til dels bedring over tid. Helsetilsynet ser med bekymring på den negative tannhelseutviklingen hos småbarn og understreker betydningen av at barn får tilførsel av fluor to ganger daglig.

- Pussing av tennene morgen og kveld med fluortannkrem må være fast rutine. Skjer pussing sjeldnere enn to ganger daglig, bør fluortabletter benyttes som alternativ den ene gangen, sier helsedirektør Lars E. Hanssen. Det er spesielt viktig at tennene får fluortilførsel minimum to ganger daglig fordi hull forebygges når man har fluor i munnen. For gotterier gjelder den gode, gamle regelen: en dag i uken. Hvis barna har et stort og hyppig inntak av slikkerier, andre snacks og sukkerholdig mineralvann må fluortabletter benyttes i tillegg til to daglige runder tannpuss med fluortannkrem.

Statens helsetilsyn har ferdigstilt årsmelding for tannhelsetjenesten i Norge for årene 1999 og 2000. Flere forhold kan forklare den negative utviklingen for tannhelsen til de minste. Uheldige vaner som stort og hyppig forbruk av sukker i form av slikkerier og brus/saft er nok den viktigste årsaken ved siden av mangelfull daglig tannpuss. Mangler tannpussen, så mister tennene fluortilførselen fra tannkremen. Det medfører for sjelden tilførsel av fluor og derved blir det lettere hull i tennene.

Den viktigste arenaen for forebygging av tannhelseproblemer både hos barn og voksne er hjemmet. Det er viktig for oss nå å skape forståelse hos dagens foreldregenerasjon, som ikke har hatt vesentlige tannhelseproblemer selv, om at tannråte hos barn ikke er utryddet. De gode gamle rådene gjelder fremdeles.

For å unngå huller i tennene og tannkjøttsbetennelse er det tre ting som er viktig:

  1. regelmessige måltider, unngå småspising, gotterier en dag i uken
  2. fluortilførsel to ganger daglig og
  3. tannbørsting

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet. Dette inkluderer tilsyn både med den totalt tannhelsetjenestens ytelser og tannhelseutviklingen. Statens helsetilsyn gir ut årsmelding for den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Meldingen bygger på innsamlede data fra landets fylkeskommuner om personell, omfanget av oppsøkende tilbud, tannhelseutvikling og økonomi.

Tekstdelen av årsmeldingen

For mer informasjon: Fagsjef Liljan Smith Aandahl
Rådgiver Hilde Vogt Toen